coaching en begeleiding op maat

Voor scholen

Er wordt van leerkrachten tegenwoordig erg veel gevraagd sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs.

De klassen zijn al jaren groot, maar er is een enorme toename van het aantal kinderen met speciale onderwijsbehoefte. Soms is niet alleen de onderwijsbehoefte speciaal, maar ook de manier van omgaan met de leerling. Dit vraagt niet alleen veel kennis van de leerkracht over allerlei mogelijke problemen bij kinderen, maar ook inlevingsvermogen.

"Aan de hand" helpt u als leerkracht daar graag bij!

Voorlichting in de klas

Aan de hand geeft ook voorlichting aan de kinderen in de klas over autisme. Heeft u meerdere leerlingen met autisme in de klas, dan kan het fijn zijn wanneer alle kinderen weten wat het inhoudt. Kennis over andermans gedrag leidt vaak tot begrip en respect voor elkaar. We helpen daar graag bij en kunnen een leuke les daarover geven met veel inbreng van de kinderen zelf. Vraag ons naar de mogelijkheden!

Leren concentreren.

Ook hebben we een prachtige methode voor kinderen die het lastig vinden om hun aandacht bij hun schoolwerk te houden. Dit zie je vaak bij kinderen met ADHD, maar ook bij hooggevoelige kinderen. Door middel van spel, vragen en oefeningen stellen wij met het kind samen een plan op. Met dat plan kunnen de leerkracht, ouders en het kind daarna in de klas aan de slag. Soms kan een kleine aanpassing al een grote vooruitgang betekenen.

Observeren in de klas

Soms is het fijn wanneer er iemand meekijkt in de klas. Waarom lukt het die ene leerling nou niet om te blijven zitten, waarom krijgt die andere leerling zijn werk nooit af en hoe komt het dat die jongen in de pauze altijd agressief is... zomaar een paar voorbeelden... Wij kijken graag met u mee, op zoek naar de achterliggende oorzaak van ongewenst gedrag. Soms kan een kleine aanpassing in een lokaal, in de omgang, of werkplek al een groot verschil maken.

Workshop of lezing

Hoe de kennis van een leerkracht ook is, alles begint bij begrip en respect voor de leerling. Dat begint bij inlevingsvermogen. Een workshop om te ervaren hoe het is om een leerling met TOS of met autisme te zijn, kan een enorme eye-opener zijn. Wanneer er meer begrip is, is er direct ook meer oog voor passende oplossingen. Ook kan begrip leiden tot meer geduld en minder stress bij de leerkracht. Klik hier voor de workshops. Ook behoort het geven van lezingen tot de mogelijkheden om meer te leren over TOS en autisme. 

Kinderen met een negatief zelfbeeld

Niet achter ieder leer- of gedragsprobleem hoeft een stoornis schuil te gaan. Wel is het een feit dat kinderen met dyslexie, autisme, adhd of hooggevoelige kinderen meer kans hebben om een negatiever zelfbeeld te creeëren. Het hebben van een negatief zelfbeeld, kan het leren enorm belemmeren. Wij bieden een cursus voor kinderen onder de naam "Ik mag er zijn". In ongeveer 10 sessies leren de kinderen een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Deze cursus kan in overleg ook op school gegeven worden aan de kinderen. Neem gerust contact met ons op: esther@aandehand.com