coaching en begeleiding op maat

De cliënt centraal

Wij bekijken de situatie altijd vanuit de cliënt, dus vanuit het kind of de volwassene met autisme. We zoeken naar de onderliggende oorzaak van de problemen en gaan daaraan werken. Wij stellen geen diagnose.

Wanneer kinderen vooral op school vastlopen, observeren wij (in overleg met de school) de kinderen in de klas om te kijken welke aanpassingen in het klaslokaal helpend kunnen zijn voor uw kind.

Voor volwassenen geldt dat we samen op zoek gaan naar de knelpunten die u ervaart in uw dagelijks leven, het werk, of in uw gezin. Met die punten gaan we samen aan de slag. Waar nodig betrekken we ook uw omgeving hierbij.

Ondersteuningsplan

Na een telefonische kennismaking, maken we een afspraak voor een intake gesprek. Dat gesprek kan desgewenst bij u thuis plaatsvinden of bij ons. In dat gesprek bespreken we wat er goed gaat en wat de knelpunten zijn.

Aan de hand van dat gesprek maken we een ondersteuningsplan waarin we beschrijven hoe we samen met u aan de grootste hobbels gaan werken. Het plan wordt daarna met u besproken en wanneer u akkoord bent, gaan we zo snel mogelijk aan de slag! Afhankelijk van de doelen waar we aan werken, doen we dat bij u thuis, bij ons of in de dagelijkse praktijk.

Samen

Wij werken heel graag sámen met u en uw omgeving. Zo kunt u niet alleen met ons aan uw ontwikkeling werken, maar ook thuis. Samen staan we sterk! We nemen u graag mee aan de hand, totdat u of uw kind het zelf kan!

Tarieven

Voor mensen met een diagnose autisme is het mogelijk om begeleiding aan te vragen vanuit de WMO. U kunt hier een PGB voor aanvragen. Voor het aanvragen van begeleiding of dagbesteding is een indicatie nodig. De indicatie wordt gesteld door de WMO medewerker van uw gemeente. U kunt een afspraak maken met iemand van uw wijkteam om de aanvraag in gang te zetten.

Iedere gemeente werkt met eigen tarieven en daarbij passende regels. Begeleiding vanuit Aan de hand valt in de categorie, gespecialiseerd, intensief, langdurig of hoog. We hanteren de tarieven die door uw gemeente gehanteerd worden.

Wij kunnen u uiteraard helpen bij de aanvraag. Neem gerust contact op via esther@aandehand.com


Vanuit het kind

Wij bekijken de situatie altijd vanuit het  kind. We zoeken naar de onderliggende oorzaak van het gedrag en gaan daaraan werken. Wij "labelen" niet en stellen geen diagnose. Heeft uw kind al wel een diagnose, ook dan is het bij ons van harte welkom voor begeleiding. We kunnen dan werken aan de drempels waar uw kind het meetste last van heeft.

Ook is er de mogelijkheid om met meerdere kindjes in kleine groepjes te werken. Dat is vooral fijn wanneer uw kind moeite heeft met uitgestelde aandacht, concentratie, sociale vaardigheden etc.

Wanneer kinderen vooral op school vastlopen, observeren wij (in overleg met de school) de kinderen in de klas om te kijken welke aanpassingen in het klaslokaal helpend kunnen zijn voor uw kind.